Undervisning aflyst d. 4. februar

Tirsdag i uge 6 er det ikke lykkedes os at finde en afløser til undervisningen, så der må vi holde fri.

I uge 7, d. 11. februar har vi igen fornøjelsen af Nicola fra Odense, der også leverede super salsa undervisning før jul.

Opstart i 2020

Vi er klar igen tirsdag d. 7. Januar.

Bemærk at der, for første gang i over 10 år, nu er sket en ændring af priserne for deltagelse.

1. lektion koster nu kr. 40,- for medlemmer, og kr. 45,- for ikke-medlemmer. Efterfølgende lektioner koster kr. 20,-.

Ændringen skyldes hovedsageligt at vi efter flytningen til Bygningen betaler husleje hver gang vi danser. Det har drænet kassen, og Bygningen har varslet stigning af lejen i 2020.

Prisen for medlemskab er naturligvis stadig den samme, da den kun kan ændres på generalforsamlingen.

Julefest 21/12

Vi holder salsajulefrokost lørdag den 21/12 kl. 18.30-00:30.

Så find festtøjet frem og få kridtet danseskoene.
Vi er i store sal i Bygningen, Ved Anlæget 14.
Erodys har fået jobbet som dj og er klar til at sætte gang i dansegulvet med fantastisk musik.

Priserne er som de plejer:

Fest og spisning:
Medlemmer: 150,- kr.
Ikke medlemmer: 175,- kr.

Fest efter klokken 21 (uden tilmelding)
Medlemmer: 30,- kr
Ikke medlemmer: 40,- kr.

Tilmelding til spisning er først gældende, når vi har modtaget indbetalingen i banken.

Tilmelding og betaling, hvis man deltager i spisning, senest lørdag 14/12 2019

Danske Bank
Reg.nr.: 3618
Konto: 3231343091

Yderligere spørgsmål kontakt Tina: 6134 6234

Så starter vi igen

Vi håber du har haft en fantastisk sommer og har fået ladet en masse energi op som du vil dele rundhåndet ud af til salsaundervisningen.

Undervisningen starter op igen tirsdag d. 13. august kl. 18 i Bygningen.

Ses vi? Selvfølgelig gør vi det!

Sommerfest 15. juni!

Kære alle!

Vi holder sommersalsafest, lørdag den 15/6 2019, kl. 18.30.
Så skynd jer at sætte kryds i kalenderen og find festtøjet frem.
Vi er i store sal i Bygningen, Ved Anlæget 14. i Vejle.
Denne aften er det super dygtige dj Salsani, der spiller op til dans.

Priserne er som de plejer:

Fest og spisning:

Medlemmer: 150,- kr.
Ikke medlemmer: 175,- kr.

Fest efter klokken 21 (tilmelding ikke nødvendig)

Medlemmer: 30,- kr.
Ikke medlemmer: 40,- kr.

Tilmelding og betaling, hvis man deltager i spisning, senest søndag den 9/6 2019

Danske Bank
Reg.nr.: 3618
Konto: 323 134 3091

Med stor festlig dansehilsen
Vejle Salsaforening

Generalforsamling d. 30. april

Dato: Tirsdag den 30. april 2019 kl. 19.55.

Sted: Bygningen, Ved Anlæget 14.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Beretning om Vejle Salsaforening.
 3. Godkendelse af revideret regnskab.
 4. Fastsættelse af årligt kontingent.
 5. Indkomne punkter/forslag (skal være modtaget skriftligt senest 14 dage før generalforsamling).
 6. Valg af bestyrelse:
  1. Valg af kasserer (Heidi).
  2. Valg af 1 bestyrelsesmedlem (Thure).
  3. Valg af revisor og suppleant (1 år af gangen).
 7. Eventuelt.

NB. Alle er velkomne til såvel at overvære som at deltage i generalforsamlingen, men kun medlemmer med betalt kontingent kan stille forslag og stemme.