Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Vejle Salsa Forening

Dato: Tirsdag den 12. marts 2024, kl. 18.50
Sted: Bygningen, Ved Anlæget 14.

Dagsorden:

Godkendelse af tillæg til vedtægterne for Vejle Salsa Forening

Tillæg:
”Bestyrelsen konstituerer sig selv på førstkommende møde efter generalforsamlingen ved valg af en formand samt en kasserer.

De enkelte bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen.
Genvalg kan finde sted.”

NB Alle er velkomne til såvel at overvære samt at deltage i den ekstraordinære generalforsamling, men kun medlemmer med betalt kontingent kan stemme.