Modtagne forslag

Vi har modtaget følgende forslag, som vil blive behandlet på generalforsamlingen d. 16. maj.

1. forslag:
At suppleanten må/kan deltage i bestyrelsesmøder og generel kommunikation bestyrelsen imellem, dog uden stemmeret. Det gør det mere motiverende og meningsfuldt at opstille som suppleant samt oplagt lettere at indtræde i bestyrelsen. 

2. forslag:
At man opstiller til valg til bestyrelsen ligeværdigt (ikke til en specifik position), og at bestyrelsen konstituerer sig på næstkommende bestyrelsesmøde. Se evt. vedtægter for Kolding Salsaforening: http://koldingsalsa.dk/om-kolding-salsa/vedtaegter-for-kolding-salsaforening/

Den nye måde vil gøre det lettere at opstille mere ligeværdigt og til at skifte mellem positionerne. Det kan fremme motivationen til opstilling.

3. forslag:
At vedtægter og referat af generalforsamling gøres tilgængelig på hjemmesiden. Også, at det er klart, hvem der udgør bestyrelsen. Så ved man, hvem man kan henvende sig til.

4. forslag:
At bestyrelsen tydeliggør forventninger til niveauer samt retningslinjer for adfærd, så alle er trygge og kan opleve maksimal danseglæde og udfordres på passende niveau. Endelig at nytilkomne får en introduktion til foreningen og til grundlæggende dansetrin. 

5. forslag:
At bestyrelsen til hver en tid kan opfordre til/invitere til, at medlemmerne engageres i undergrupper for at bidrage til foreningens aktiviteter og eventuelle nye tiltag, fx workshops i forbindelse med fester. 

For at aflaste bestyrelsens opgaver og motivere til ejerskab samt evt. afprøve nye tiltag.