Generalforsamling i Vejle Salsaforening

Dato: Tirsdag d.18. juni 2024 kl. 18.50

Sted: Bygningen, Ved Anlæget 14

Dagsorden:

1) Valg af dirigent og referent

2) Beretning om Vejle Salsaforening

3) Godkendelse af revideret regnskab

4) Fastsættelse af årlig kontingent

5) Indkomne punkter/forslag (skal være modtaget skriftligt senest
14 dage før generalforsamling)

6) Valg af bestyrelse

Valg af tre bestyrelsesmedlemmer
(Klaus, Torben og Tina, alle ønsker ikke genvalg)

Valg af revisor og suppleant (1 år af gangen)

7) Eventuelt

Alle er velkomne til at overvære samt at deltage i generalforsamlingen, men kun medlemmer med betalt kontingent kan stille forslag og stemme.

OBS Som vedtaget konstituerer bestyrelsen sig selv på førstkommende møde efter generalforsamlingen med valg af en formand samt en kasserer