Generalforsamling 2021

Indkaldelse til generalforsamling i Vejle Salsaforening.

Dato: tirsdag den 5. oktober 2021 kl. 18.50

Sted: Bygningen, Ved Anlæget 14.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Beretning om Vejle Salsaforening
 3. Godkendelse af revideret regnskab
 4. Fastsættelse af årligt kontingent
 5. Indkomne punkter/forslag (skal være modtaget skriftligt senest 14 dage før generalforsamling)
 6. Valg af bestyrelse
  1. Valg af kasserer (Heidi – ønsker genvalg)
  2. Valg af 1 bestyrelsesmedlem (Maria – ønsker ikke genvalg)
  3. Valg af revisor og suppleant (1 år ad gangen)
 7. Eventuelt

NB. Alle er velkomne til såvel at overvære som at deltage i generalforsamlingen, men kun medlemmer med betalt kontingent kan stille forslag og stemme.