Generalforsamling 29. september 2020

Indkaldelse til generalforsamling i Vejle Salsaforening.

Dato: Tirsdag den 29. september 2020 kl. 18.50

Sted: Bygningen, Ved Anlæget 14.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Beretning om Vejle Salsaforening
 3. Godkendelse af revideret regnskab
 4. Fastsættelse af årligt kontingent + snak om fremtidige holdpriser
 5. Indkomne punkter/forslag (skal være modtaget skriftligt senest 14 dage før generalforsamling)
 6. Valg af bestyrelse
  • Valg af formand (Tina)
  • Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (Torben og ?)
  • Valg af revisor og suppleant (1 år af gangen)
 7. Eventuelt

NB! Alle er velkomne til såvel at overvære som at deltage i generalforsamlingen, men kun medlemmer med betalt kontingent kan stille forslag og stemme.